Vítejte v naší mateřské škole ‘Bukovno - Líny’

O mateřské škole

O mateřské škole

Naše mateřská škola je umístěna téměř ve středu obce Bukovno, ale v klidné lokalitě. V roce 2016 byla zrealizována rekonstrukce celého objektu, interiéru a exteriéru. Prostory byly původně využívány obecním úřadem.

Celodenní provoz probíhá v prostorné a světlé třídě. K dispozici máme i sál, který využíváme jako prostory pro pohybové aktivity. Budova má vybudovaný bezbariérový vstup, moderní zázemí technicko-hospodářské, pro děti i zaměstnance (šatna, sociální zařízení).

Součástí školy je přípravna jídla (svačinky). Strava je dovážena z nedaleké obce a její mateřské školy.

Naše škola má k dispozici zahradu se školním hřištěm vzdálenou od budovy cca 50m.

Školka splňuje všechny současné hygienické požadavky, její celková kapacita je pro 28 dětí.

Předškolní vzdělávání zajišťují 2 kvalifikované učitelky, učitelka na pobyt venku, 1 provozní.

 

Školní vzdělávací program "ZKOUMÁME, OBJEVUJEME A POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS."

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v MŠ.

TÝM NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

TÝM NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Ředitelka školy:
Mgr. Renata Pažoutová
 
Třída "Sovička":
 Jana Szabová
Milada Šlamborová
 
Dobroty v kuchyni připravují paní kuchařky:
Dana Drunecká
 
O pěkné prostředí a čistotu pečuje:
Dana Drunecká
Ludmila Hrošková
Čím vybavit dítě do školky

Čím vybavit dítě do školky

 • Pohodlné oblečení do třídy: přezůvky (bezpečné), tričko, pohodlné kalhoty do gumy -bez zapínání (legíny, tepláky), ponožky případně punčocháče, pyžamo na spaní (pyžamo nepotřebují děti v posledním roce předškolního vzdělávání – odpočívají jen krátce).
 • Pohodlné oblečení na pobyt venku (umístěno v šatně): tričko na převlečení, kalhoty (tepláky) do pasu – ne šle, mikina a bunda dle počasí, v teplých dnech kraťasy, v zimě oteplovačky nebo kombinéza.
 • Obuv: nezbytné jsou gumovky, boty jsou vhodné plné, nikoliv páskové;
 • Pokrývka hlavy dle ročního období (kšiltovka, šátek, tenká úpletová čepice, zimní čepice); v zimě rukavice- palčáky nikoli prstové.
 • Náhradní oblečení (v plastovém boxu v předšatně)- pláštěnka, ponožky případně punčocháče, tepláky, tričko, spodní prádlo pro případ znečištění, polití apod.
 • Dentální hygiena: kartáček a zubní pasta

Odhlašování dětí

Stravné se omlouvá den předem a to do 10:00 hod. na tel.čísle: 792 510 783

 

Ráno oběd nelze odhlásit. Rodič si může pro oběd do školky přijít, bude mu dán do přinesených nádob. Toto platí v případě prvního neodhlášeného jídla, ne po celou dobu nepřítomnosti dítěte.

Stravování dětí v podobě dopolední a odpolední svačinky je zajištěno vlastní přípravnou. Oběd je zajištěn dovozem z Mateřské školy Katusice.  Po celý den mají děti zajištěn pitný režim.

Kulturní akce

 • Loutková představení divadelních spolků přímo v mateřské škole, seznámení s hudbou a písničkami v podání hudebníků a jejich nástrojů, představení dravých ptáků apod.
 • Vzdělávací akce se zaměřením na bezpečnost a zdraví – návštěva HZS a dobrovolných hasičův obci Bukovno, “Kryštůfek záchrannář dětem”.
 • Seznamování s povoláním v našem okolí a obci, využití spolupráce se zemědělským družstvem, obecním úřadem, mysliveckým sdružením, atd.
 • Děti se velmi těší na výlety s určitým zaměřením a poznáváním, realizované v průběhu školního roku. Např.: zámek Sychrov s prohlídkou zámku a zámecké zahrady, ZOO Liberec, zámek Loučeň s labyrinty v zahradě, výstup na Trosky, Údolí Plakánku a hrad Kost, atd.
 • Rodiče jsou vítáni na akcích školy: Vánoční besídka, Den matek, slavnostní ukončení školního roku s rozloučením s předškoláky.
 • Tvořivé dílny v jednotlivých ročních obdobích a s určitým zaměřením k tématu slouží k uplatnění výtvarných a pracovních dovedností a zkušeností dětí z mateřské školy ve spolupráci se svými rodiči a prarodiči.
 • Děti průběžné fotografujeme v činnostech, které společně absolvujeme. Jednou do roka jsou děti fotografovány odborníkem dle tématu (vánoční, jarní, ukončení šk.roku, apod.)
 • Děti z MŠ se účastní Vítání občánků v Bukovensko-Línském království, organizovaném Obecním úřadem Bukovno. Zde recitují a zpívají nově narozeným občánkům.
 • Mateřská škola spolupracuje s Vlastenecko-dobročinnou obcí baráčníků. Společně se loučí se zimou „Vynesením Moreny“, děti aktivně vystupují na jarmarku Vítání jara, krátkým programem přispějí k oslavě svátku matek.
kids.jpg

Aktuální informace

Dne 27.10.2020 bude v obcích Bukovno, Líny odstávka vody od 8:00-12:00 hodin, z důvodu čištění vodojemu. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Mateřská škola bude proto v tento den z provozních

...

Úprava Školního řádu  s doplněním dodatků týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví a vzdělávání distančním způsobem, je k dispozici v MŠ

Milí rodiče, 

pro školní rok 2020/2021 je Směrnicí stanovena úplata za předškolní vzdělávání na 550,-Kč/ měsíčně.

Částka je stanovena z měsíčních neinvestičních

...

Provoz Mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin. Prosím dodržujte příchod dětí do 8.00 hodin.

 

Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12:00 do 12:15 hodin

Odpolední vyzvedávání dětí probíhá od 14:15 hodin, pokud si rodiče potřebují dítě vyzvednout dříve, je potřeba domluvit se s učitelkou.

V 16:30 hodin se školka zamyká - vyzvedávejte své děti včas.

afterschool.jpg

Mateřská škola pro obec Bukovno - Líny

V případě dotazů pište prosím na e-mail: info@ms-bukovno.cz.
Nebo volejte na tel.: 792 510 783