Výsledky přijímací řízení

Od 2.5.2020 do 16.5. 2020 proběhl zápis

do Mateřské školy Bukovno-Líny, příspěvková organizace

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

Č.j. 69/2020      přijat(a)

Č.j. 70/2020      nepřijat(a)

Č.j. 71/2020      nepřijat(a)

Č.j. 72/2020      nepřijat(a)

Č.j. 73/2020      přijat(a)

Č.j. 74/2020      nepřijat(a)

Č.j. 75/2020      nepřijat(a)

Č.j. 76/2020      přijat(a)

Č.j. 77/2020      přijat(a)

Č.j. 78/2020      přijat(a)

Kapacita školy je od 1.9.2020 plně naplněna.

 

Vyvěšeno:  18.5.2020           Sejmuto:  20.6.2020

Mateřská škola pro obec Bukovno - Líny

V případě dotazů pište prosím na e-mail: info@ms-bukovno.cz.
Nebo volejte na tel.: 792 510 783