Informace o platbě školného v měsíci červenec/srpen

Milí rodiče, 

v prázdninových měsících je školné (úplata ze předškolní vzdělávání) stanoveno dle dnů provozu mateřské školy. 

V tomto školním roce je to: červenec - 72,-Kč, srpen- 264,-Kč. 

Platbu hradí zákonní zástupci nahlášených dětí. 

 

 

Mateřská škola pro obec Bukovno - Líny

V případě dotazů pište prosím na e-mail: info@ms-bukovno.cz.
Nebo volejte na tel.: 792 510 783