Plán akcí pro rok 2020

Plán akcí pro školní rok 2019-2020

Září

10.9.    16:30   Informační schůzka rodičů dětí (pro ty, kteří nebyli na srpnové

schůzce)

22.9.    14:00   Vítání občánků- vystoupení dětí

 

  • Termín upřesníme -Výsadba cibulovin v obci akce “Nový rybník”

Říjen

12.10.                 Celodenní výlet s rodiči- vlakem (pro velkou nemocnost neuskutečněno)

14.10.  10:45  Divadlo “A Šmytec”- Kouzelné housličky

24.10.  16:00   Setkání s rodiči I.+ II. r.- informace Grafomotorika

29.10.  9:00     Návštěva „Zoubkové víly“- bližší seznámení dětí s dentální hygienou

31.10.  16:00   Setkání s rodiči III. r. - informace Grafomotorika

 

Listopad

9.11.    14:00   Vystoupení dětí na sešlosti Spolku baráčníků

12.11. 10:45   divadlo Koloběžka “Trampoty čerta Huberta”

13.11.  9:00     Návštěva dětí III.r.- Městská knihovna MB

15.11.  8:45     Preventivní program “Bezpečnost a ochrana zdraví”, návštěva policisty

  1. -22. Týden s knihou- zapojení rodinných příslušníků do čtení dětem

22.11.  7:30     Fotograf

  • Výlov rybníka v obci, dle počasí

Prosinec

5.12.    9:00     Mikulášská návštěva- dopolední akce pro děti

10.12.  9:00     Vánoční nadílka- dopolední akce pro děti

17.12.  16:00   Vánoční setkání s rodiči, spojené s předvánočním tvořením

Leden

Únor

6.1.-26.2.                    Masopust

13.3.    10:30   Divadlo “A Šmytec” s pohádkou “O Birlibánovi”

18.3.                           Návštěva dětí III.r. v 1.třídě ZŠ Katusice

25.3.    16:00   Schůzka s paní ředitelkou ZŠ Katusice

Téma :  “Jaké požadavky jsou kladeny na budoucího prvňáčka.”

 

Březen

5.3.                  16:00   Konzultace pro rodiče III.r. pedagogické hodnocení

10.3.    8:30     Hudební představení  “Muzikantský rok”

12.3.    16:00   Konzultace pro rodiče I.+II.r. pedagogické hodnocení

Duben

2.4.                  16:00   Velikonoční tvoření s rodinnými příslušníky (nejen rodiče)

15.4.    9:00     Náš přítel pes- základní pravidla ke “spolupráci”s živým tvorem

22.4.    9:00     Dopolední akce - Oslavujeme Den Země

29.4.    9:00     Den otevřených dveří- dopoledne, pro zájemce o zápis do MŠ

 

  • Velikonoční jarmark v Bukovně- vystoupení dětí
  • Zápis do ZŠ

Akce v tomto měsíci zrušeny!!!

Květen

6.5.                  15:00   Zápis dětí do MŠ

10.5.                Den matek (termín vystoupení dětí pro všechny maminky a babičky

v obci upřesníme)

14.5.    16:00   Veselé odpoledne s rodiči- Den rodiny

 

Termíny upřesníme:

  • Návštěva obecního úřadu + starosta
  • Městská policie
  • Minizoo MB

Akce v tomto měsíci zrušeny!!!

Červen

1.6.      9:00     MDD- oslava dne dětí a Karneval s tématem “V přírodě”

9- 11.6.           ?                     Celodenní výlet- dle počasí

10.6.    8:30     Hudební pořad “Karneval zvířat”

23.6.    16:00   Informativní schůzka pro rodiče nových i stávajících dětí

25.6.    16:30   Rozloučení se „školáky“ odpolední akce pro děti odcházející do 1.tříd

 

Mateřská škola pro obec Bukovno - Líny

V případě dotazů pište prosím na e-mail: info@ms-bukovno.cz.
Nebo volejte na tel.: 792 510 783