Přijímací řízení- zápis do mateřské školy

Přijímací řízení- Zápis do Mateřské školy Bukovno –Líny, příspěvková organizace bude probíhat do 6.5.2020 včetně.

Kritéria přijetí pro školní rok 2020/2021

Děti ze spádové oblasti

 1. děti s odloženou povinnou školní docházkou
 2. děti před vstupem do základní školy
 3. děti, které dosáhnou k 1.září 2020 věku 4 let
 4. děti, které dosáhnou k 1.září 2020 věku 3 let

Děti z  nespádové oblasti

 1. děti s odloženou povinnou školní docházkou
 2. děti před vstupem do základní školy

Děti ze spádové oblasti

 1. děti, které dosáhnou k 1.září 2020 věku 2 let

 

Zákonní zástupci dítěte si z webových stránek vytisknou: Evidenční list, který si nechají potvrdit od lékaře

 1. soubor ke stažení 1

  soubor ke stažení 2

 2. Žádost k předškolnímu vzdělávání

  soubor ke stažení

Tiskopisy je možné si vyzvednout i v Mateřské škole, každou středu od 8:00 do 10:00 hodin.

Vyplněné tiskopisy zašlou elektronickou cestou skolabukovno@seznam.cz nebo zasláním poštou na adresu: Mateřská škola Bukovno-Líny, příspěvková organizace; Bukovno 63; 293 01 Mladá Boleslav, s označením Zápis MŠ

nejpozději do 6.5. 2020 (rozhoduje razítko podání). Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení. 

Tiskopisy nelze přijímat po termínu. V případě nesrovnalosti vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů. 

 

Registrační číslo bude odesláno na uvedený email zákonného zástupce. 

Mateřská škola pro obec Bukovno - Líny

V případě dotazů pište prosím na e-mail: info@ms-bukovno.cz.
Nebo volejte na tel.: 792 510 783